Miestne spoločenstvo

Rada miestneho spoločenstva

Členovia Rady Miestneho spoločenstva Selenča

  1. Josip Alexy, 1963. -Predseda Rady MS Selenča
  2. Zdenko Kolár, 1981. - Zástupca predsedu Rady MS Selenča
  3. Ana Berediová, 1974. 
  4. Daniel Lojdl, 1986.