Rada miestneho spoločenstva

Členovia Rady Miestneho spoločenstva Selenča

 1. Josip Alexy, 1963. -Predseda Rady MS Selenča
 2. Zdenko Kolár, 1981. - Zástupca predsedu Rady MS Selenča
 3. Ana Berediová, 1974. 
 4. Daniel Lojdl, 1986.
 5. Karolína Streharská, 1981.
 6. Michal Poliak, 1970.
 7. Antonia Zárecká, 1989.
 8. Ana Ďurčianská, 1964.
 9. Jozef Provodovský, 1983.
 10. Štefan Nosál, 1963.
 11. Ján Fodor, 1983.
 12. Stevan Gazáfy, 1970.
 13. Vlado Pavlini, 1981.

Tajomníčka Miestneho spoločenstva Selenča - Želmíra Kolárová