Zvyky a obyčaje Selenčanov evanilicekeho vierovyznania

Ako v iných našich osadách, tak i v Selenči ľud si zachováva mnohé staré zvyky a obyčaje. V minulosti ich bolo viac a mnohé z nich dnes už zanikli alebo sa zachovávajú iba v pamäti starších ľudí. S odchodom týchto ľudí miznú i stopy po nich, lebo ich nikto nezaznamenával. Tak nám doteraz uniklo mnoho svedectiev o živote našich predkov od ich príchodu sem po dnešné dni.

Zvyky a obyčaje Selenčanov rímskokatolíckeho vierovyznania

Zvyky a obyčaje Selenčanov rímskokatolíckeho vierovyznania