17. október - Deň oslobodenia Selenče

Dnes sme si pripomenuli pietnou slávnosťou pri pomníku obetiam druhej svetovej vojny, 17. október, Deň oslobodenia Selenče. Zoskupeným občanom a hosťom sa prihovorila a ku Dňu oslobodenia zablahoželala predsedníčka Rady MS Selenča Katarína Vrabčeniaková a predseda Zhromaždenia Obce Báč Dr. Zoran Novaković. Odznel aj kratší umelecký program, ktorý pripravili žiaci základnej školy. Kytice na pomník položili predstavitelia obecného združenia bojovníkov, predstavitelia RMS Selenča, predstavitelia Obce Báč, žiaci základnej školy a deti z predškolskej ustanovizne. Programu sa zúčastnila aj skupina občanov Selenče, ktorí si ešte zachovávajú a uctievajú spomienku na tento deň a na spoluobčanov, korí svoje životy obetovali v boji proti fašizmu.