Akcia vysádzania okrasných drevín pred Domom kultúry

V piatok 11.novembra sme v Selenči zaznamenali peknú akciu. Rada MS Selenča iniciovala akciu vysádzania okrasných drevín pred domom kultúry. Akcie sa zúčastnili predstavitelia politických strán, ktoré majú miestne výbory v Selenči. Táto akcia je dôkazom, že politika a politické strany nie sú prekážkou pre spoločné akcie zveľaďovania životného prostredia a zároveň aj zachovanie dobrých medziľudských vzťahov.