Konštitutívne zasadnutie Rady MSS

Na konštitutívnom zasadnutí nových členov Rady MS Selenča, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. júna 2017 bola zvolená nová predsedníčka RMS Selenča. Predsedníčkou sa stala Katarína Vrabčeniaková a jej zástupca bude Jozef Kočonda.