Vypojenie elektryckého prúdu v Selenči

Vypojenie elektryckého prúdu v stredu 30.septembra 2015 od 12.00 - 13.30 h

na nasledovných trafostaniciach:

TS 51.divizije-Masarikova

TS Štrosmajerova-Čajakova

TS M.Tita-17.oktobra

TS M.Tita smerom k Báču