Vypojenie elektryckého prúdu v Selenči

Elektrický prúd bude vypojený v Selenči:

09.10.2015.  od 8:30 do13:30h

TS Hladnjača Ripe fruit

TS Ekonomija i vodovod

Slovan progres, Zdravo organic

TS Janošikova-M.Tita

TS Benešova-Kolarova

TS Čmelikova-Šafarikova

TS Čajakova-Šafarikova

TS Marčokova-Lenjinova

 

12.10.2015.   8:30-14:00h

TS Slovenska-Deronjska

TS G.Vesta-Sladkovičova

TS Masarikova-14.VUSB

TS M.Tita-Sladkovičova (Centar)

TS 51.divizije

TS Štrosmajerova-Čajakova

TS M.Tita-17.oktobar

TS M.Tita prema Baču

V pondelok 12.10.2015 od 8:30 do 9:00h a od 13:30 do 14:00h bude vypojený el.prúd v celej dedine.