Vypojenie elektryckého prúdu v Selenči

Vypojenie elektrického prúdu v Selenči v piatok 16.12.2016. od 10:00 do 13:00h

TS (trafostanica) 51.divizije

TS Štrosmajerova

TS 17. oktober

TS M.Tita smerom k Báču

TS Molnar