Home

Месна заједница Селенча

Месна заједница Селенча

М.Тита 124; 21425 Селенча

тел: 021/774-114; факс 021/774-004

Koncert

KONCERT AKADEMSKOG HORA „MLADOSŤ“

iz Banske Bistrice – REPUBLIKA SLOVAČKA

i prezentaciju KNJIGE i CD-a

Искључење електричне енергије у Селенчи

17.11.2014 од 10-11ч

• Трафостаница 51.дивизије

• ТС Штросмајерова-Чајакова

• ТС М.Тита-17.октобар

• ТС М.Тита према Бачу

17.11.2014 од 9-13ч

• ТС М.Тита према Бачу

Pages

Култура