РЕКОНСТРУКЦИЈА БИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У СЕЛЕНЧИ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКА РАДОВА: РЕКОНСТРУКЦИЈА БИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У СЕЛЕНЧИ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA - РЕКОНСТРУКЦИЈА БИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У СЕЛЕНЧИ