Фестивал Златни Кључ - 2006

Chcem byť s tebou chvíľku sám
Ondrej Pavčok
Dávam dôray iba na lásku
Anna Lenhartová
Hudba, krčma, pekné ženy
Rastislav Struhár
Husle moje
Jana Pokrácka
List
Olivera Bukvićová
Moja
Juraj Súdi
Môžeš ma
Ivana Omastová
Narodeniny
Mária Turanská
Navždy svoji
Miroslav Hemela
Niekto vie
Marína Kováčová
Nový Deň
Božena Bažiková
Pravý muž
Sabína Trbarová
Spomienka
Viera Chalupová
Tie tvoje oči
Anna Dudková-Pecniková
Viem
Slovenka Benková
Všetko tu na teba spomína
Mária Faďošová a Dominik Ralbovský
Žene
Samuel Kováč ml.