Камерни хор Звона

Поучени књигом књига, кажемо да је на почетку била Реч. Речи се као новинар клањам користећи је као инструмент, као средство додира са својим читаоцем. Уосталом, ко би могао боље да аргументује значај сопствене професије од новинара и писаца наведеном библијском тврдњом? Чини се да нико… Па, ипак… Не, не оспоравам почетну присутност Речи.

Pages