Aкција прикупљања и збрињавања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља

Обавештавају се сви пољопривредни произвођачи са територије Селенче да ће дана 03. јуна 2015.г. бити организовано прикупљање и збрињавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља у пољопривреди. Акција прикупљања и збрињавања овог отпада спроводи се у сарадњи са Пољопривредном стручном службом Нови Сад и Удружењем произвођача средстава за заштиту биља у Србији (SECPA). Прикупљање ће се обавити уз издавање потврде о предатом отпаду, уз напомену да амбалажни отпад који се предаје мора бити испран од остатака заштитних средстава (најмање три пута). Упозоравају се пољопривредни произвођачи да амбалажни отпад од средстава за заштиту биља - никако не спаљују, бацају у комунални отпад, закопавају или на неки други неодговарајући начин уништавају. Амбалажни отпад треба бити испран у складу са процедуром приказаном на постерима обавештења.

Локација и термин за преузимање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља је следећи:

Селенча: 08:00-9:30  (бетонски плато испред старог магацина Земљорадничке задруге, непосредно код Бизнис клуба)