Isključenje električne energije u Selenči

Isključenje el.energije biće u stredu 30.septembra 2015 od 12.00 - 13.30 h

na sledećim trafostanicama:

TS 51.divizije-Masarikova

TS Štrosmajerova-Čajakova

TS M.Tita-17.oktobra

TS M.Tita prema Baču