Искључење електричне енергије у Селенчи

17.11.2014 од 10-11ч

• Трафостаница 51.дивизије

• ТС Штросмајерова-Чајакова

• ТС М.Тита-17.октобар

• ТС М.Тита према Бачу

17.11.2014 од 9-13ч

• ТС М.Тита према Бачу

18.11.2014 од 9-13ч

• ТС М.Тита према Бачу

19.11.2014 а 20.11.2014 од 9-13ч

• ТС М.Тита-17.октобар

• ТС М.Тита према Бачу