Koncert

KONCERT AKADEMSKOG HORA „MLADOSŤ“

iz Banske Bistrice – REPUBLIKA SLOVAČKA

i prezentaciju KNJIGE i CD-a

„MOJ ŽIVOT JE HILJADU PESAMA“

autora mr SUĐI JURAJA

učesnici:

Duvački orkestar DVD „Selenčanka“ – Selenča

Hor „Zvončeky“ i „Orchestrík“ OŠ Jan Kolar – Selenča

Gradski hor „Neven“ – Bač

Hor rimokatoličke crkve „Ave Marija“ – Selenča

Hor evangelističke a. v. crkve „Ozvena“ – Selenča

Vokalni solisti i Kamerni hor „Zvony“ – Selenča

i Orkestar „Zvonivá cimbalovka“ – Selenča

NEDELJA 23.11.2014. u 17. h

DOM KULTURE – SELENČA

Ulaz: DOBROVOLJNI PRILOG