Selenča

Chybová správa

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls v _menu_load_objects() (riadok 579 z /home/selencar/public_html/includes/menu.inc).

Selenča sa rozprestiera na 291 ha, na ktorých je postavených 1224 domov a v ktorých žije 1320 domácností. Selenča je výraznou slovenskou osadou, s absolútnou väčšinou slovenského obyvateľstva. Zo štatistických údajov z roka 1991 vidíme, že v nacionálnej štruktúre obyvateľstva Selenče je 93 % Slovákov.

V osade sa veľká pozornosť venuje životnému prostrediu, ktoré je spríjemnené rôznorodými stromami, ovocnými, listnatými, ihličnatými, ktoré okrášľujú všetky ulice. Vo väčšine ulíc sú vykopané jarky na odvod povrchových vôd, do dvorov je poznášané to, čo na ulicu nepatrí, zriaďujú sa priedomia, a to všetko na pôžitok z tak pekne upravenej osady všetkým občanom a tým, čo do Selenče prichádzajú.

Selenča má 34 ulíc, z ktorých je 24 čiastočne alebo úplne vyasfaltovaných. Samozrejme, mohlo sa vykonať aj viac. So zármutkom môžeme konštatovať, že sme nevyužili možnosti pôžičiek v tých časoch, keď v pôžičkách našli riešenia iné osady, ekonomický slabšie, aby si vystavali nielen cesty, ale aj iné objekty spoločenského štandardu. Napriek tomu v osade je vybudovaných blízo 16 kilometrov ciest, a to z prostriedkov samozdanenia a za účasti občanov ulíc, v ktorých sa cesty budovali, ako i organizácií v osade.

Cesty sa začali budovať roku 1976, a to prvých 3.200 metrov. Prvá ulica, v ktorej urobili asfalt, bola Masarykova ulica. V tých časoch bola použitá technológia RRP-235, ktorá stabilizovala zemnú podlohu a na ňu sa potom vylieval asfalt. Neskôr sa cesty budovali klasickým spôsobom. Aby občania mohli povedať, že skoncovali s cestami, je potrebné vybudovať ešte okolo 6 kilometrov, čo v týchto časoch je veľmi ťažko. Predsa sa postupne vytvárajú podmienky na to. Ináč aj doteraz vybudované cesty treba dôkladne poopravovať, lebo väčšina z nich je v zlom stave a na niektorých miestach sú i zničené. Posledná cesta bola vyasfaltovaná roku 1991.

Roku 1982 sa začali práce na miestnom vodovode. Ihneď bola vyvŕtaná prvá studňa, o rok neskoršie druhá a v minulom roku (1997) sa dostala do prevádzky i tretia studňa, ktoré sú hlboké skoro 200 metrov. V týchto prvých rokoch bolo vybudované i čerpacie stredisko a vodovodná sieť v dĺžke 11 kilometrov. Od roka 1984 dodnes sa vybudovalo ďalších 14 kilometrov siete, takže celková dĺžka siete vynáša 25 kilometrov. Na sieť je pripojených 1150 prípojok, čo je 90 % domácností. Ako i pri všetkých prácach v osade, aj tu sa pričinili občania, ktorí všetky zemné práce vykonali dobrovoľne a zabezpečili na vodovod prostriedky aj mimo samozdanenia. Vykonávatelia prác boli Hidrosonda Nový Sad a Slovan Selenča, ktorý sa aj postaral o potrebný materiál na tieto práce.

Občania Selenče sa dnes môžu pochváliť, že majú jeden z kvalitnejších vodovodov.

Koncom roka 1988 Selenčania podpísali Zmluvu o spoločnej výstavbe telefónnej ústredne a telefónnej siete s PTT a o pol roka neskoršie i so Slovanom ako vykonávateľom týchto prác. Slovan okrem toho zaobstarával materiál na tieto účely. Už počiatkom roku 1990 občania zaplatili za 418 prípojok na novú telefónnu ústredňu a sieť, ktorá je kapacity 1.600 prípojok (na ústredňu je dnes pripojených 850 telefónnych čísel).

Občania si vopred zaplatili telefónne číslo. Akcia si vyžiadala aj mnoho dobrovoľnej práce. Občania sami kopali kanále pre podzemné telefónne káble, ako i kanál pre optický kábel, ktorý spája Selenču s Báčom.

Osada je dnes vybavená elektrickou sieťou a trinástimi trafostanicami. Rekonštrukcia elektrickej siete si vyžadovala značné finančné prostriedky, a preto zostali ešte časti troch ulíc, ktoré nemajú kvalitný elektrický prúd. Tento nedostatok by sa mal odstrániť ešte tohto roku.

V rámci pouličného osvetlenia je postavených 300 ortuťových žiaroviek, alebo v priemere na každom druhom stĺpe. Pri osvetlení sa dôraz dal na jednotlivé objekty, ako sú pomník, budova Miestneho spoločenstva, evanjelický a katolícky kostol, bussinescentrum. V blízkej budúcnosti je potrebné vytvoriť podmienky i pre výstavbu jednej trafostanice na uhle ulíc Čajakova - Štrosmajerova, čo by prispelo k zlepšeniu elektrického napätia v tejto časti osady.

Osada má v každej ulici vybetónované chodníky. Spočiatku chodníky betónovali stavebné organizácie a súkromní majstri, kým sa v posledných rokoch to robilo dobrovoľnou prácou občanov, kde sa chodníky betónovali, s tým, že všetok potrebný materiál zabezpečovalo Miestne spoločenstvo. Teraz sú chodníky vystavené jednou stranou ulíc a v časti Ulice maršala Tita aj druhou stranou.

V strede osady pred budovou, v ktorej sú miestnosti Miestneho spoločenstva, Miestnej kancelárie, knižnice, Rádia Báčka - Štúdia Selenča, občania si v roku 1954 postavili pomník padlým bojovníkom a obetiam fašistického teroru.

V týchto dňoch prebieha výstavba domu kultúry, ktorý bol prepotrebný tomuto prostrediu. Kultúrny dom bude slúžiť na uspokojovanie kultúrnych a vzdelávacích záujmov občanov a najmä mládeže. Veľký dôraz sa dáva na sálu kapacity 400 návštevníkov a na javiskový priestor (javisko bude kvalitné a adekvátne potrebám). Bude tu priestor pre galériu, miestnosti pre pôsobenie rôznych sekcií a iné vedľajšie miestnosti, garderóba, čajová kuchyňa, sanitárie, komora-dielňa, kotolňa a pod. V rámci kultúrneho domu budú umiestnené aj miestnosti Rádia Báčky - Štúdia Selenče, Miestneho spoločenstva, Miestnej kancelárie, knižnice a miestnosti pre spoločensko-politické organizácie. Financovanie tohto moderného objektu bude z prostriedkov občanov cestou samozdanenia, štátnych prostriedkov, prostriedkov organizácií, dobrovoľných príspevkov a z rôznych iných príspevkov.

Selenča je prevažne poľnohospodárska osada. K rozvoju poľnohospodárstva v osade prispieva Poľnohospodárske družstvo Selenča, ktoré má aj prevádzkareň na výrobu cirokových metiel, pekáreň, veterinársku službu, obchody s rozličným tovarom, poľnohospodársku lekáreň, benzínovú pumpu a pod.

Okrem poľnohospodárstva významnou oblasťou je stavebníctvo. Je tu Stavebná sústava Slovan-progres, ktorá sa zamerala aj na obchodovanie, pohostinstvo, výrobu, marketing, kooperáciu.

Za všetkými organizovanými akciami v osade stojí Miestne spoločenstvo, v ktorom pôsobia orgány spravovania, a to Zhromaždenie a Rada Miestneho spoločenstva Selenča. Zhromaždenie Miestneho spoločenstva počíta 15 členov. Rada Miestneho spoločenstva, ako Výkonný orgán Zhromaždenia, má 5 členov.

Tieto orgány majú na starosti všetky diania v osade s cieľom, aby občanom umožnili čím spokojnejší život v tomto prostredí.