Šach klub

Chybová správa

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls v _menu_load_objects() (riadok 579 z /home/selencar/public_html/includes/menu.inc).

Šport Náš Každodenný - Šach klub Selenča

Šach do Selenče ako aj iné športové hry priniesli mladí Selenčania, presnejšie žiaci alebo už skončení žiaci po návrate zo školenia. Kto prekladal prvý „drevené bábky po 64 čierno-bielych poliach", sa nevie. Možno iba konštatovať, že sa väčšia aktivita v šachoch začala v rámci Kultúrno-osvetového spolku Jána Kollára a to nám môžu povedať tí najstarší selenčskí divadelníci. Vlastne pred čítacími skúškami ochotníci sa zabávali hraním šachu, kariet a podobne. Tu hneď sa musí povedať, že je šach veľmi zaujímavá a lákavá hra, ktorá ponúka nespočetné množstvo kombinácií a proste opíja hráčov. Nemožno odohrať dve rovnaké partie, a to práve bol ten impulz, ktorý lákal aktivistov. Časom sa záujem zväčšoval a skupina zamilovaných do tejto starej čínskej hry sa rozhodla formovať šachový klub. Vlastne bola to v prvej chvíli odbočka pri Kultúrno-osvetovom spolku Jána Kollára, ktorý dával najväčšiu podporu týmto snahám.

Zakladateľská schôdza nového klubu sa konala 1. marca 1951. Na schôdzi nového klubu bolo 17 entuziastov: Jozef Kaňa, Adam Goda, Ján Sľúka, Pavel Doboš, Pavel Častvan, Pavel Cechmajster, Ján Rago, Pavel Rago, Juraj Pavlov, Michal Poliak, Pavel Šefčík, Michal Čapeľa, Ján Pavlov, Pavel Sklabinský, Juraj Šimoni, Pavel Lipták, Ján Boťanský.

Úvodom bol prečítaný prejav o záujme o šach v Selenči a o potrebe založenia klubu, ktorý by organizovane pracoval na ďalšom vývoji a rozširovaní tejto intelektuálnej hry. Referát podal Jozef Kaňa, vtedajší šachový referent Kultúrno-osvetového spolku Jána Kollára. Práve tento titul, čiže funkcia Jozefa Kaňu nás upozorňuje na to, že šach sa hrával v rámci menovaného spolku, a že sa tu o formovaní osobitnej odbočky (klubu) rozmýšľalo vopred. Na zakladateľskej schôdzi prítomní schválili pravidlá o budúcom správaní sa a organizovaní členov. Z pravidiel možno konštatovať, aký dôraz sa pripisoval tým pravým hodnotám, ktoré poskytuje každé organizované zaoberanie sa športom. Sú to hodnoty „zveľaďovanie šachovej hry, vývoj intelektuálnych schopností členov, pozitívnych charakterových schopností, ktoré šach vyvíja u človeka, aké sú: priateľstvo, disciplinovanosť, bojovnosť, chladnokrvnosť, logické myslenie, vytrvalosť, presnosť a skromnosť" (čl. 4 Pravidiel šachového klubu z roku 1951). Boli to prvé písané pravidlá, základný kameň ďalšieho jestvovania šachovej hry v Selenči.

Šachový klub pomenovali JÁNOŠÍK podľa Juraja Jánošíka (pamiatka na Hornú zem).

Na tejto schôdzi zvolili spravujúci výbor a podelili si úlohy. Práve z rozdelených úloh možno vidieť stupeň organizovanosti a aj teraz jestvujúce kluby by sa mohli prizrieť a prebrať pozitívne riešenia organizovania.

Prvým predsedom Šachového klubu Jánošík sa stal Juraj Jána Pavlov, obchodnícky pomocník (Štefánikova 35). Pavel Jána Doboš, cukrovinkár (Šafárikova 25), bol zvolený za tajomníka. Ján Jána Sľúka, poľnohospodár, sa stal finančným referentom klubu. Jozef Jozefa Kaňa, úradník (M. Tita 48), bol technickým referentom, Ján Juraja Rago, úradník (Leninova 3), referentom štatistiky a propagandy a Štefan Dezidera Strický, mäsiar (M. Tita 64), referentom kategorizácie hráčov. Naozaj mimoriadny stupeň organizovanosti jedného športového kolektívu z roku 1951!

Hneď po založení podali žiadosť orgánom Odžackého okresu o registrovanie šachového klubu. Šachový klub Jánošík bol registrovaný v zodpovedajúcich knihách dňa 28. apríla 1951 pod číslom 3587.

Rovnakú žiadosť adresovali aj šachovému výboru Autonómnej pokrajiny Vojvodiny do Nového Sadu. Registrácia bola uskutočnená 04. apríla 1951 pod číslom 179 a klub samostatne mohol nastupovať v priateľských a majstrovských stretnutiach od 15. apríla 1951.

Keď sme zdôraznili vysoký stupeň organizácie, mali sme na zreteli aj skutočnosť, že v tom čase klub zoskupil pozoruhodný počet členov (a to členov s plateným členským). Bolo ich spolu 40. Samým tým, že to boli prví členovia Šachového klubu Jánošík, zaslúžili si, aby sme ich spomenuli:

1. Juraj Jána Pavlov, obchodnícky pomocník, 1926
2. Pavel Jána Doboš (Paja), cukrovinkár, 1926
3. Jozef Jozefa Kaňa, úradník, 1921
4. Ján Juraja Rago, úradník, 1931
5. Štefan Dezidera Strický, mäsiar, 1924
6. Adam Andreja Goda, úradník, 1905
7. Ján Jána Sľúka, poľnohospodár, 1917
8. Pavel Tomáša Častvan, poľnohospodár, 1920
9. Štefan Štefana Krajčík, poľnohospodár, 1920 (neskôr krčmár)
10. Štefan Jozefa Malina, poľnohospodár, 1923
11. Sava Dragana Stanković, kováč, 1924
12. Ján Jána Pažitnaji, úradník, 1924
13. Pavel Jána Cechmajster, krajčír, 1925
14. Juraj Juraja Náhlik, obchodnícky pomocník, 1926
15. Michal Michala Bujzáš, poľnohospodár, 1927
16. Jozef Michala Švec, obchodnícky pomocník, 1927
17. Ján Jána Zajac, poľnohospodár, 1928
18. Jozef Jozefa Gašparovský, obchodnícky pomocník, 1929
19. Michal Michala Čanda, poľnohospodár, 1931
20. Pavel Jána Sľúka, poľnohospodár, 1931
21. Ján Štefana Vala, krajčír, 1931
22. Juraj Juraja Krížov, poľnohospodár, 1932
23. Ján Jána Zolárek, poľnohospodár, 1932
24. Ján Jána Mučaji, poľnohospodár, 1932
25. Ján Juraja Boťanský, poľnohospodár, 1932
26. Michal Michala Poliak, obuvník, 1932
27. Pavel Pavla Mandáč, poľnohospodár, 1933
28. Juraj Juraja Lepóris, obuvnícky pomocník, 1933
29. Juraj Jána Šimoni, obuvník, 1933
30. Michal Michala Fodor, poľnohospodár, 1933
31. Pavel Pavla Boťanský, poľnohospodár, 1934
32. Štefan Jána Mučaji, poľnohospodár, 1934
33. Pavel Juraja Sklabinský, poľnohospodár, 1934
34. Michal Michala Čapeľa, krajčírsky učeň, 1934
35. Michal Jána Vrabčeniak, krajčírsky učeň, 1935
36. Ján Pavla Pavlov, poľnohospodár, 1935
37. Ondrej Jána Lipták, poľnohospodár, 1935
38. Michal Jána Kočonda, poľnohospodár, 1931
39. Jozef Jána Švec, žiak, 1936
40. Pavel Juraja Šefčík, klobučnícky učeň, 1936

V tom istom roku, a to v júni, júli a auguste, Jánošík sa zapojil do súťaže. Zaradený bol do Podunajskej skupiny spolu s nasledujúcimi klubmi: Maroci Bogojevo, Jedinstvo Vajska, Mladosť Petrovec, Šah-klub Báčska Palanka, Tvr|ava Báč, Slávia Pivnica, Bratstvo Odžak. Výsledky:

V Selenči 10. 06. 51 Jánošík - Tvrđava Báč 1 1/2 : 6 1/2
V Pivnici 17. 06. 51 Slávia - Jánošík 6 : 2
V Selenči 01. 07. 51 Jánošík - Mladosť Petrovec 8 : 0
V Bogojeve 08. 07. 51 Maroci - Jánošík 0 : 8
V Selenči 22. 07. 51 Jánošík - Jedinstvo Vajska 2 : 6
V Palanke 29. 07. 51 ŠK B. Palanka - Jánošík 6 : 2
V Selenči 12. 08. 51 Jánošík - Bratstvo Odžak 8 : 0

Konečná tabuľka

 

Počet bodov

1. ŠK Báčska Palanka 47
2. Jedinstvo Vajska 43
3. Slávia Pivnica 40 1/2
4. Tvr|ava Báč 36
5. Jánošík Selenča 31 1/2
6. Mladosť Báčsky Petrovec 0
7. Bratstvo Odžaci 0
8. Maroci Bogojevo 0

V týchto majstrovstvách nastupovali hlavne: Štefan Malina, Ján Sľúka, Štefan Strický, Adam Goda, Jozef Kaňa, Juraj Pavlov, Savo Stanković, Pavel Boťanský. Vedúci mužstva bol Jozef Kaňa.

Zmienku si zasluhujú aj prvé majstrovstvá jednotlivcov Selenče, usporiadané z príkazu Šachového výboru pre AP Vojvodinu Nový Sad, na ktorom sa zúčastnilo 32 hráčov. Hralo sa Bergerovým spôsobom (každý s každým).

Konečná tabuľka

Počet bodov
1.-2. Juraj Krížov 26
1.-2. Pavel Doboš 26
3.-4. Ján Sľúka („štriker") 25
3.-4. Ján Boťanský 25
5.-6. Ján Rago 24
5.-6. Štefan Malina 24
7.-9. Jozef Kaňa 22
7.-9. Juraj Náhlik 22
7.-9. Jozef Gašparovský 22
atď.

Majster Selenče mal právo zúčastniť sa na majstrovstvách Vojvodiny, ako to vidno z listu vojvodinskej šachovej organizácie z Nového Sadu. O účasti majstra Selenče na majstrovstvách Vojvodiny nejestvujú údaje - pravdepodobne na nich nebol.

V ďalších rokoch zápasil ŠK Jánošík na majstrovstvách mužstiev s podobnými výsledkami. Roku 1962 sa práve konala na úrovni AP Vojvodiny reorganizácia klubov, a tak i v selenčskom Jánošíku schválili nové pravidlá, tentokrát Štatút, ktorý si ponechal mnohé články z bývalých pravidiel. V rámci kluba hrajú sa turnaje o výkonnostné triedy - kategórie.

Pavel Berédi, Ján Bolf, Pavel Boťanský, Ján Bujzáš, Ján Vala, Ján Vajnrich, Štefan Gazafi, Michal Gašparovský, Štefan Dudáš, Branko Klúčik, Štefan Krajčík, Juraj Lipták ml., Pavel Lipták, Štefan Lipták, Juraj Pecník (Ďuri), Ján Rago, Pavel Sklabinský, Juraj Tŕpka, Jozef Čanda a Juraj Šimoni.

Rok 1962 možno považovať za jeden z masovejších - bolo registrovaných 49 hráčov. Nové mená, ktoré sa vo tom čase zjavujú, sú: Štefan Gazafi (1945), Ján Bujzáš (1944), Juraj Lipták (1940), Ján Medveď (1943), Pavel Lipták (1936), Štefan Ilčík (1937), Juraj Pavlíni (1943), Pavel Benša (1944), Pavel Javorník (1944), Dušan Valent (1943), Jozef Slonka (1945).

Ako sme už spomenuli, šachový život Vojvodiny bol reorganizovaný a súťaž sa teraz koná v ôsmich skupinách. V každej sú po 4 mužstvá. Šachový klub Jánošík bol v skupine I, do ktorej patrili aj Vojvodina Tovariševo, Jedinstvo Vajska, Šachový klub Báč. Majstrovstvá sa tak zorganizovali za účelom zmenšenia cestovných nákladov. V športe sa vždy zápasí s finančnými ťažkosťami a preto donátori majú nemalý význam. V súvislosti s tým spomenieme dar KOS-u Jána Kollára ktorý 25. marca 1962 šachovému klubu daroval 4 šachové garnitúry.

V archíve klubu sa uvádza, že profesor Samuel Spevák daroval 4 veľké a 4 malé šachové garnitúry. Mládežnícka organizácia zasa ponechala zárobok z dvoch tanečných zábav. Dobré výsledky sú priamo späté so sledovaním kvalitnej literatúry. V Jánošíku toho boli vedomí a hoci zápasili z finančnými ťažkosťami, predplatili sa na Šahovski glasnik, ktorý vychádzal v Záhrebe a bol jeden z najkvalitnejších časopisov tohto druhu vo svete. Na majstrovstvách roku 1962 z početných členov Jánošík predstavovali: Ján Vajnrich, Juraj Pecník, Štefan Krajčík, Štefan Lipták, Juraj Šimoni, Ján Bolf, Branko Klúčik, Jozef Čanda, Dušan Valent, Michal Gašparovský, Juraj Lipták, Ján Grňa. Na zveľaďovaní aktivity veľkú úlohu zohrali predseda Štefan Krajčík a tajomník Ján Bolf. Nakoľko bol šach populárny v tých rokoch, svedčí aj stúpanie masovosti: roku 1962 bolo inkasovaných 62 členských poplatkov a prakticky nejestvoval deň, keď sa šach nehral. Hrajú sa početné priateľské zápasy s okolitými osadami a početné turnaje v samom klube. Jánošík bol povolaný aj na Šachový festival do Puly (Istria), ale keďže nestačili finančné prostriedky, tak sa ta ani neodcestovalo.

Spôsob súťaže na úrovni Vojvodiny sa často menil. Roku 1963 všetky kluby boli podelené do troch zón. Každá zóna mala dve skupiny. Zóna C, skupina I, pozostávala z piatich družstiev: Vojvodina Tovariševo, Báč, Jánošík Selenča, Bratstvo Odžak, Silbaš. Jánošík zaujal miesto v strede tabuľky. Pozoruhodný výsledok dosiahol so susedným Báčom 13. októbra 1963.

V rokoch 1965-1973 aktivita klubu citeľne klesla. Totiž neexistujú priliehavé miestnosti a šach sa hráva v hostincoch, v diskoklube mládežníckej organizácie umiestnenom v pivnici Miestnej kancelárie a podobne. Takéto pracovné podmienky nepriaznivo vplývali na šachových entuziastov.

Predsa pozoruhodná je účasť jednotlivcov na simultánkach, ktoré hrali významní šachisti tých čias.

Roku 1967 v Báči hosťoval veľmajster Bora Ivkov a na simultánke sa zúčastnili aj: Momir Sarić, Štefan Krajčík, Dušan Valent, Ján Bolf. Remízu dosiahol Dušan Valent.

Roku 1968 do Selenče zavítal Ján Plachetka, československý veľmajster. Simultánka sa hrala v hostinci u Štefana Krajčíka na 50 šachovniciach. Remízu si vybojovali len dvaja: Štefan Krajčík a Dušan Valent.

Roku 1967 v Ratkove hosťoval Vlastimil Hort, taktiež československý veľmajster. Na simultánku prišiel väčší počet Selenčanov, ale zaznamenaná bola iba jedna remíza - Branko Klúčik.

V rokoch 1974-1985 všetky námahy na zlepšenie práce klubu nemajú účinok. Nedostatok miestností, finančné problémy, nedostatočný záujem širšej spoločnosti o prácu klubu sú problémy, ktoré sa nemôžu zdolať.

Roku 1985 dochádza k oživeniu aktivity. Klub sa prihlásil na súťaž do zóny Báč - Odžak. Výsledky nie sú ani také dôležité, ako je významné to, že šachový klub má 30 členov.

Od roku 1985 dodnes práca klubu nezanikla. Sústavne sa usporadúvajú majstrovstvá Selenče, klub stále súťaží v majstrovstvách mužstiev a jednotliví členovia sa zúčastňujú na zodpovedajúcich súťažiach na úrovni Vojvodiny.

Koncom roku 1997 klub bol organizátorom otvorených majstrovstiev pod názvom Selenča Open '97, na ktorých sa zúčastnilo 18 šachistov. Po dvaapol- mesačných zaujímavých súbojoch výsledky ukazujú práve na niečo, po čom túžia všetky športové celky. To je veľmi rýchly vývin mladých a kvalitných šachistov. Charakteristika posledných niekoľkých rokov je stála práca s mladými. Pochopilo sa, že niet ďalšieho vývoja, ďalšieho jestvovania bez mladých síl. Sú to predovšetkým: Štefan Doci, Ján Sľúka, Zdenko Ďurčiansky, Michal Gašparovský a Pavel Pecník ml.

Konečná tabuľka Selenča Open '97

Počet bodov
1. Ján Sľúka 13 1/2
2. Pavel Pecník st. 12 1/2
3. Branko Klúčik 11 1/2
4. Štefan Doci 10
5.-6. Pavel Pecník ml. 9 1/2
5.-6. Michal Gašparovský 9 1/2
7. Pavel Fodor 9
8.-10. Dušan Valent 8 1/2
8.-10. Zdenko Ďurčiansky 8 1/2
8.-10. Ján Trusina 8 1/2
11. Ján Krížov 7 1/2
12. Ján Čapanda 7
13.-14 Ján Klúčik 6
13.-14. Štefan Nosál 6
15. Jozef Durandzi 3 1/2
16.-17. Štefan Gazafi 2
16.-17. Juraj Valent 2
18. Ján Rybársky 0

Šachový klub roku 1998 zmenil meno a teraz sa menuje Šachový klub Selenča. Súťaží v Medziobecnej lige Južná Báčka - západ, v ktorej je ďalších deväť mužstiev. Vzhľadom na stále pribúdanie kvalitných mladých síl ho považujú najperspektívnejšie mužstvá tejto medziobecnej ligy a nebude nijaký div, ak v nasledujúcom roku postúpi do vyššej súťaže.

Osobitne je potrebné vyzdvihnúť dvoch členov, ktorí v posledných rokoch niesli najväčšie bremeno aktivity a ktorí si svojou kvalitou hry vybojovali i najvyšší titul spomedzi Selenčanov (kandidáti za šachového majstra). Sú to Ján Mandáč a Pavel Pecník st.

V Selenči sú okrem toho jeden šachista I. kategórie, 12 hráčov druhej kategórie a ďalší dvadsiati s nižšími kategóriami.